Bình Định Sky Park 1

Từ vị trí của dự án người dân mất tối đa 30 phút để di chuyển đến các trung tâm hành chính hay sân bay, cảng biển.

Từ vị trí của dự án người dân mất tối đa 30 phút để di chuyển đến các trung tâm hành chính hay sân bay, cảng biển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.